Land van Cuijk
Accommodatie
TENNISVERENIGING
SINT TUNNIS

Accommodatie

De accommodatiecommissie bestaat uit:


Harrie Willems (contactpersoon, 0485-382088)
Tonny Peeters (0485-382362)
Jan van Dijk (0485-382255)
Gerrit Jansen (0485-382346)
Joep Peeters (0485-382668)
Ton van Iersel 06-30395409
 
In geval van electriciteits stoornis
Bel Tonnie Peters 0485-382362 of 06-15436993 of
Harry Willems 0485-382088 of 06-36170701.

Voor overige zaken: stuur een e-mail naar accommodatie@tvsinttunnis.nl


Wat doen wij? 
Onze commissie bestaat uit 7 personen met ieder een eigen specialisatie in bijvoorbeeld techniek of organisatie. Samen zorgen wij er voor dat de banen van onze vereniging er op en top bijliggen. Een paar keer per jaar komen wij bij elkaar om acties door te nemen en een keer per jaar hebben we met onze commissie een gezellig activiteit. Wat doen wij zoal?

Onderhoud van de banen en terras  
- Een keer per week worden de banen en alle daaromheen liggende stoepen geveegd door twee commissieleden. Blad wordt eerst verwijderd en de banen worden zo nodig bezand. Tijdens grote toernooien/clubkampioenschappen gebeurd dit minimaal twee keer. 
- Vlaggen worden opgehangen en netten gespannen. 
- Een keer per jaar vindt er groot onderhoud van de banen plaats door een extern bedrijf. 
- Onderhoud van het terras; bijvoorbeeld nieuwe tegels leggen, een verzakt muurtje herstellen, terrasverwarming aanleggen of in samenspraak met de gemeente nieuwe banken installeren.

Baan open / gesloten tijdens het winterseizoen
Bij extreem weer beoordelen wij of de banen te bespelen zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt dit op de homepage aangegeven met deze melding banen gesloten. Check dus altijd even onze website. 

Technisch onderhoud en verlichting, ‘ aan- en uitzetten’
- Wij onderhouden de elektriciteit en zorgen ervoor dat de verlichting goed functioneert. Mocht er een lamp kapot zijn of het niet goed werken bel dan naar Jan Vloet 06-22947539 of Harry Willems / 06-36170701 (niet naar de gemeente!). 
- Verlichting is een grote post op onze elektriciteitsrekening. Zorg er daarom voor dat alleen de verlichting op de bespeelde banen brandt. Deze kun je aan / uitschakelen bij het halletje. Houdt er wel rekening mee dat als de lampen eenmaal uit zijn, ze pas na een half uur afkoelen weer aangezet kunnen worden.
- Lekkage of andere mankementen kun je melden via accommodatie@tvsinttunnis.nl.

EHBO en AED
- Voor kleine incidenten staat er een EHBO kist in het clubgebouw. 
- De AED hangt direct toegankelijk in de inkomsthal. Veel leden hebben al een AED training gevolgd. Heb je als lid ook interesse hierin, meld je dan aan bij het bestuur bestuur@tvsinttunnis.nl
- Grote incidenten; bel 112.

 

Commissielid worden
Nieuwe leden worden door de commissie benaderd. Maar het kan natuurlijk zijn dat we je nog niet kennen. Lijkt het wat voor je? Neem dan contact op met de accommodatiecommissie.