Land van Cuijk
Accommodatie / Groen
TENNISVERENIGING
SINT TUNNIS

Accommodatie / Groen

De accommodatie en groen commissie bestaat uit:

Gert Meijer 
Piet Cornelissen
Marc Groot
Frans van Tilborg
Wil Verbruggen
 
Accomodatie
- We voeren kleinere klussen uit aan de kantine op basis van noodzakelijkheid.
- We voeren indien nodig onderhoud uit zoals lampen vervangen

Groenploeg
- We snoeien één of twee keer per jaar de heggen en struiken
- We verwijderen onkruid rondom de banen
- We maaien het gras, ruimen snoeiafval op

Heb je zin om aan te sluiten bij de accomodatie en groen commissie dan laat het ons weten via de mail. We kunnen je hulp goed gebruiken.

EHBO en AED
- Voor kleine incidenten staat er een EHBO kist in het clubgebouw. 
- De AED hangt direct toegankelijk in de inkomsthal. Veel leden hebben al een AED training gevolgd. Heb je als lid ook interesse hierin, meld je dan aan bij het bestuur bestuur@tvsinttunnis.nl
- Grote incidenten; bel 112.

Voor overige zaken: stuur een e-mail naar accommodatie@tvsinttunnis.nl