Land van Cuijk
Kantine
TENNISVERENIGING
SINT TUNNIS

Kantine

Onze kantine commissie bestaat uit Wendy Goossens en Mark Vink
(Wendy en Mark hebben aangegeven te zullen stoppen, we zoeken daarom naar mensen die dit zouden willen over nemen)

Interieur verzorging wordt gedaan door Monique Breijer.
Tijdens de jaarvergadering in 2024 is besloten om weer te gaan starten met de kantine diensten.
Op de dagen dat er competetie gespeeld wordt, tijdens vremd gedoe en tijdens andere activiteiten wordt van je verwacht dat je als lid van de verening een steentje bijdraagt en een kantine dienst draait. 

Wij adviseren jullie om de info met betrekking tot het draaien van een kantinedienst goed te lezen en de datum waarop je een dienst moet draaien goed te noteren. Inschrijven voor de kantinedienst kan via https://app.knltb.club.
Wij wensen iedereen een heel sportief seizoen toe: doe zoveel mogelijk mee aan de georganiseerde activiteiten, drink regelmatig gezellig een drankje aan de bar, en als je achter de bar staat heb je vanzelf al plezier.
Wil je meer weten of wil je iets anders melden: e-mail de kantine@tvsinttunnis.nl