Land van Cuijk
Reglement deelname competities
TENNISVERENIGING
SINT TUNNIS

Reglement deelname competities

Regels opgave en voorrang deelname aan KNLTB-competities. Opgesteld door competitiecommissie mei 2013. Goedgekeurd door bestuur juni 2013.
  • De KNLTB-competities zijn de voorjaar-, de najaar- en de winteroutdoor-competitie.
  • Oproep voor opgave voor de KNLTB-competities wordt tijdig gepubliceerd in de TVS nieuwsbrief, op de TVS-website en via e-mails naar bestaande teamleiders.
  • Bestaande teams houden voorrang ten opzichte van nieuwe teams. Hierdoor blijven ploegrechten behouden.
  • Een team is “bestaand” als er niet meer dan twee wijzigingen (max 2 spelers vervangen door 2 andere spelers) optreden in de team-samenstelling en het team zich inschrijft voor dezelfde competitie als het jaar eerder.
  • TV Sint Tunnis streeft er naar zoveel mogelijk teams mee te laten doen aan de KNLTB-competities. Verschuiven van competitie-avond wordt derhalve niet toegestaan, wanneer een nieuw team hierdoor niet meer kan deelnemen.
  • Wanneer er op een competitie-avond een plek vrijkomt, dan gaat deze vrije plek naar het team met de langste wachttijd. Een team bouwt een wachttijd op wanneer het jaarlijks in dezelfde samenstelling (max 2 wijzigingen) en voor dezelfde competitiesoort opgeeft voor deelname, maar niet geplaatst kan worden. Bij gelijke wachttijd wordt er geloot.
  • Wanneer er op een competitie-avond een plek vrijkomt en er zijn meerdere nieuwe teams zonder wachttijd, dan krijgt een nieuw team, waarvan minimaal 75% van de teamleden nog niet deelneemt aan een KNLTB-competitie, voorrang op deelname.
  • Bestaande teams, die zich niet aanmelden voor een KNLTB-competitie binnen de gestelde termijn, welke duidelijk gecommuniceerd wordt middels genoemde kanalen, verliezen hun voorrangsrecht. Deze teams worden wel nagebeld of ze alsnog mee willen doen. Wanneer zich echter meer teams aangemeld hebben dan er geplaatst kunnen worden, dan wordt er geloot tussen deze nagebelde teams en nieuw opgegeven teams.
  • In gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist het bestuur.
  • Het bestuur kan dit reglement ieder jaar herzien.