Land van Cuijk
Bestuur & commissies
TENNISVERENIGING
SINT TUNNIS

Bestuur & commissies

Heb je een vraag: e-mail het bestuur@tvsinttunnis.nl

Renz van Nisselroy
06-53298503
Voorzitter

Piet Cornelissen
06-16056048
Penningmeester

Wilco van Schipstal
06-42201761
Ondersteuning penningmeester     

Wendy Goossens
06-45396631
PR & communicatie, jaarplanning   

Lenneke Volleberg
06-22411647
PR & communicatie, Secretariaat

Marij Janssen
06-29060292
Vice voorzitter