Land van Cuijk
Bestuur & commissies
TENNISVERENIGING
SINT TUNNIS

Bestuur & commissies

Heb je een vraag: e-mail het bestuur@tvsinttunnis.nl

Yvonne Bos
06-15444691
Voorzitter

Piet Cornelissen
06-16056048
Penningmeester

Wilco van Schipstal
06-38680496
Secretaris     

Ruud Bens
Bestuurslid

Gert Meijer
Bestuurslid